22 december 2020

Alliance Automotive Group Benelux haalt PRECISIUM naar Nederland

PRECISIUM is een concept van Alliance Automotive Group France (AAGF), bestemd voor de onafhankelijke grossiers. Op dinsdagmiddag 22 december is PRECISIUM met een livestream voorgesteld aan een select aantal grossiers.

Cor Baltus (CEO van AAGB) legt uit waarom Alliance Automotive Group Benelux de PRECISIUM formule naar Nederland haalt: “Onze markt zal in de komende periode sterk veranderen. Nog steeds heeft straks een groot gedeelte van het rijdende voertuigpark een verbrandingsmotor, maar meer en meer wordt de auto een rijdende computer. Veel auto’s zullen zelfrijdend zijn en komen op afroep via een app beschikbaar. MaaS, Mobility as a Service, is dan de normaalste zaak van de wereld. Onze klanten en gesprekspartners van de toekomst zijn Europees, misschien wel mondiaal georganiseerd. En over de technische uitdagingen die op ons afkomen hoef ik eigenlijk niets meer te zeggen. Veel universele garagehouders hebben al elektrische auto’s in onderhoud en werken steeds vaker met Pass-thru. Niemand twijfelt er nog aan dat de garagist in de toekomst het grootste gedeelte van zijn tijd hieraan zal moeten besteden. Onze partnergrossiers spelen een heel belangrijke rol in de communicatie naar hun klanten, de garagehouders. Wij zien het als onze taak hen hierin te ondersteunen. Daarom zeggen wij tegen onze grossiers “Get powered by PRECISIUM”. Daarmee bedoel ik dat onze klanten onafhankelijk blijven maar toch gebruik kunnen maken van wat wijzelf en ons moederbedrijf voor onze partnergrossiers en garagehouders hebben ontwikkeld of in de nabije toekomst zullen ontwikkelen”.

Fred Kamphuis (General Manager van Alliance Automotive Trading) vult aan: de klanten en de techniek zullen inderdaad veranderen, maar wij zien voor de grossier en het universele garagebedrijf een mooie toekomst, als ze maar op een goede manier hierop inspelen. Het garagebedrijf kan dit doen door zich aan te sluiten bij onze garageformules als Autovakmeester, Carprof of AutoServiceTotaal. Daarnaast bieden wij met Tech360 een totaalpakket van trainingen en opleidingen waarmee het garagebedrijf elke toekomstige uitdaging aankan. Voor de grossier hebben wij nu PRECISIUM. Alle genoemde services die wij voor ons eigen netwerk hebben ontwikkeld zijn ook beschikbaar voor de PRECISIUM grossier. Niet in de laatste plaats noem ik ook Parts360 waarin wij fors blijven investeren. In plaats van een elektronische catalogus is Parts360 doorontwikkeld tot een volwaardig e-commerce platform en binnenkort wordt dit nog belangrijker door hier cross-docking en virtual warehouse aan toe te voegen. Wij zullen blijven investeren in onze gemeenschappelijke toekomst, een mooi voorbeeld is NexDrive “Service network for next generation cars” dat we vorige week hebben geïntroduceerd.

Eén van de eerste grossiers die zich aan gaat sluiten bij PRECISIUM is Autowaard met vestigingen in Heerhugowaard en Schagen. Eigenaar/directeur Paul Vreeburg zegt in de PRECISIUM brochure: “We willen het zelf doen, maar we kunnen het niet alleen. Dat wil ik ook niet, want ik wil leren van collega’s met vergelijkbare uitdagingen. Ik bepaal wat er met Autowaard gebeurt, maar ben toch onderdeel van een groter geheel. Dat lijkt mij noodzakelijk voor mij, maar zeker ook voor mijn klanten”.

Eric Girot (Managing Director van Alliance Automotive Group France):”We zijn trots dat PRECISIUM nu voor het eerst in een ander land dan Frankrijk wordt geïntroduceerd. Het grootste gedeelte van onze omzet realiseren wij in Frankrijk met krachtige, zelfstandige ondernemers. PRECISIUM bewijst zich dagelijks als hét samenwerkingsverband waarin onze partnergrossiers zich prima thuis voelen”.

Binnenkort wordt PRECISIUM verder uitgerold. Maar niet alle grossier kunnen zich kwalificeren voor PRECISIUM. Fred Kamphuis: “We leggen de lat bewust hoog en zoeken actieve ondernemers die de uitdagingen voor de toekomst ook zien. Die blijvend willen werken aan de ontwikkeling van hun bedrijf en bij een hoogwaardig netwerk van gelijkgestemden willen horen”.

Precisium

-->